top of page

TINDERBOX 2022

Procedure og sikkerhedsbeskrivelse til sikkerhedschefen og Carina Munkholm

Tak for at der spørges til sikkerhed og oplevelsesværdi. Dette belyser kun festivalens høje kvalitet og troværdighed. Jeg vil svare så fyldestgørende som muligt. Opstår der spørgsmål eller lignende, er I meget velkomne via telefon eller mail. Jeg stiller også gerne op til et møde på festivalpladsen. 

More Outdoor deler samme cvr nummer 27075797 som mit tømrerfirma JESPER TØMRER siden 2003. Årsagen er at mine firmaer er personligt ejede. Man kan kun oprette ét CVR nummer pr Cpr nummer. 

 

Skrifter med kursiv og bold  font er spørgsmålet der stilles til undertegnede.

Festivaldeltager vil herunder kaldes for ‘fornøjeren’

Certifikater

  • Certifikater og uddannelses papir på at instruktørende er uddannet til træklatring?

Undertegnede er uddannet rekreativ træklatreinstruktør. Se link og find mit navn Jesper Thingaard her: https://dansktraeklatreforening.dk/godkendte-instruktoerer?page=4

Jeg blev uddannet i forbindelse med min friluftsvejlederuddannelse.

- Mine hjælpeinstruktører på TINDERBOX er ikke uddannede instruktører, men er grundig instrueret af undertegnede i de simple sikringsanordninger, der danner bund-/topsikringer. Mere herom…

Den måde klatreforlystelserne er sat op på vil være sat op og godkendt af undertegnede ud fra de anvisninger, som Dansk Træklatre Forening foreskriver. Systemet er sat op ud fra tesen, at udøverne selv kan sikre hinanden. Dette får de selvfølgelig grundig instruktion i. Sådan foregår det i normale event. Men her ved TINDERBOX vil mine egne hjælpere stå for dette således flere kan prøve det sjove og vi ikke bruger unødig tid på instruktion heraf.

Kort sagt, så står jeg for den overordnede sikkerhed og instruktion af mine hjælpeinstruktører. Ved hver opstart af ny ‘fornøjer' tjekker jeg så vedkommendes godkendte klatresele og hjælpeinstruktører tager over her.

Udstyr

  • Certifikater på at alt udstyr er godkendt og egnet til formålet?

Alt mit klatregrej er indkøbt inden for det seneste år hos klatregrejfirmaet Klatregrej.nu og ved Vermeer, som sælger klatreudstyr til arborister (træplejere) og industriklatrere, så alt mit udstyr er absolut godkendt og ok. Jeg klatrer selv alene-klatring flere gange om ugen for både min forms skyld og sikring at mit udstyr er ok. Alt udstyret er købt i Danmark og har Certificering CE og EN/UIAA godkendelse - UDSTYRSBANK - DATABLADE

Oplevelser

  • Procedurebeskrivelse for hvordan træ klatringen skal forgå (jo flere detaljer jo bedre)

Vi tilbyder flere typer af træklatring på TINDERBOX

 

Kæmpegynge - Slackline - Rebklatring - Træstammeklatring

Kæmpegynge

3 træer skal benyttes her, så de danner en trekant. Disse er nøje udvalgt således de stå i en perfekt afstand til hinanden. I de to af træerne ophales der et dobbelt statisk reb henover et passende gren-sted og højde. Midten af rebet fires til jorden således der er 2 reb her. På disse reb påsættes 2 stk godkendte trevejslåsekarabiner i klatreselen. Enderne af dobbeltrebene på den anden side af træerne føres til foden af træ, hvor der nu laves godkendte dobbelte bundsikringer. I det tredje træ opsættes nu en taljeforanstaltning vi kalder en elevator. Denne opsætning bruges til at hejse ‘fornøjeren’ op til en passende højde ca 3 til 5 meter over jorden. Denne ophejsning kan passende udføres af ‘fornøjers’ venner, således de er sammen om at have det sjovt. Naturligvis med vores tilsyn. Et simpelt knob vil udløse sig i selen med et trækreb og ‘fornøjer’ begynder at gynge. Alt i alt simpelt og sjovt. En kæmpegynge vil dog kræve en afspærring omkring de 3 træer, således udefrakommende ikke går ind under gyngen .Ca 30 meter totalt.

Slackline

Slackline er en 50 mm bred kraftig nylonrem, der vil være spændt ud mellem 2 egnede træer. Denne kan man gå på line på. Men det kræver, at 'fornøjeren' er koblet på et sikringsreb, som vi på forhånd har spændt op. Slackline kan laves i flere højder. Den lave, som kun sidder ca 1 meter over jord, kræver kun kobling til sikringsrebet. Laves der slackline i 5-6 meter laver jeg en toprebssikring.

Rebklatring

Rebklatring er en meget simpel måde at komme op på, men det kræver lidt snilde fra fornøjeren. 2 stk prussikreb (halv tykkelse af klatrerebet) bindes på en sådan måde, at det danner en klemmeknude. Den ene vil være som slynge til ‘fornøjers’ fod, således der kan trædes et skridt op. Den anden vil være koblet direkte i klatre selen. Når man træder et skridt op i slyngen, aftages trækket i klatreselen. Nu kan denne trækkes op, og den strammes automatisk når man sætter sig. Nu kan slyngeknuden trækkes op og man kan igen træde ét skridt op og starte forfra. Meget fornøjeligt og meget basic. ‘Fornøjeren’ vil for en ekstra sikkerheds skyldt være topsikret her også. Rebklatring kan laves på flere mådes, hvor de andre lege kan kobles på. A) Reb Dart. ‘Fornøjer’ kan medbringe dartpile uden spids men med velcro. Når fornøjer er i ønsket højde kan man skyde mod dartpladen, der ligger på jorden. B) Rebklatring kan kobles sammen med slackline for at komme derop. Dette er meget sjovt, og giver en ekstra oplevelse for ‘fornøjeren’. I tilfælde af at ‘fornøjer’ går i panik eller en klemmeknude sætter sig fast, kan vi nemt og roligt sænke vedkommende ned via vores specielle bundsikring.

Stammeklatring

Træstammeklatring med klatregreb opspændt direkte på stammen. ‘Fornøjer’ klatrer lodret op ad stammen med let løst topsikringsreb. Når ‘fornøjer’, når til top, måske 8 meter afhængig af træet, vil ‘fornøjer’ blot læne sig tilbage og topsikringen tager over og der sænkes stille og roligt ned til jord. Denne form for klatring kan hurtigt udvides til blindeklatring ved hjælp af et stk mundbind på øjnene. 

Sikkerhed

Forklaring til overstående benævnelse af ‘Topsikring’:

En topsikring er et reb, som sidder 1 til 2 meter over højeste punkt for banen. Denne topsikring er ført til bund af et tæt på stående træ, hvor der laves en bundsíkring. Denne bundsikring gør, at man under hele klatringen kan holde ‘fornøjeren’ oppe i højden, når ‘fornøjeren’ klatrer. Klatreren vil ikke føle dette reb som et hejs, men mere en sikkerhedsline. Topsikring træder først i kraft, når 'fornøjer' lader sig falde. Det er netop meningen, at der laves sikret fald for, at det er sjov og grænseoverskrinde. Denne bundsikring betjenes kun af mine medinstruktører eller undertegnede.

Alle deltagere bliver iført egnet klatresele og hjelm.

More Outdoor er forsikret gennem TopDanmark Forsikringsnummer E 9630 228 741

Træpleje

Alle typer af oplevelser er opført således, at det på ingen måder skader træerne. Både jeg og en arborist fra firmaet løvtop.dk har været forbi og tilse træerne, der passer så fint til dette event. Dog vil jeg bede om tilladelse til at nedskære ganske få grene der alligevel er døde og tørret ud.

Oplevelsen

  • Beskrivelse af oplevelsen og hvad der skal foregå når gæsten skal modtage oplevelsen?

Alle oplevelser vil give deltagerne et dejligt sug i mawsen under trygge forhold. Nogle kræver balance mens andre kræver lidt fysik eller koordinering mellem arme og ben. Man bestemmer selv, hvor langt man vil flytte sine grænser. Alt i alt en sjov måde at gøre noget sammen med sine venner på. Jeg medbringer også egnet udstyr til børn ned til 6 års alderen.

Alkohol og stoffer

  • Gæsten må ikke være påvirkede af alkohol eller stoffer når de deltager i oplevelsen, så hvordan vil du sikre at de ikke er det?

Hvis vi skal sikre os 100%, vil det kræve en blodprøve hver gang. En almindelig pustetester vil ikke afsløre euforisrende stoffer, så denne kan ikke bruge fyldestgørende. For at imødegå berusede deltagere, kunne eventet evt flyttes til tidligere på dagen end de kl 13 til 17, som ellers aftalt. Jeg foreslår 11 til 15.

 

Vi vil naturligvis spørge til og fornemme om vedkommende har drukket. Både jeg og mine hjælpere er voksne og meget ansvarlige, så jeg føler mig helt tryg. I øvrigt ville jeg selv turde udføre alle oplevelserne med min familie selvom de var berusede, fordi jeg og mine medinstruktører er komplet ædru. Det hele er bygget op omkring en topsikring, som gør at ‘fornøjer’ kun skal tænke på at komme op og ikke tænke på at falde ned. Den sidste del har vi komplet styr på stille og roligt.

Valg af område

Jeg har været forbi flere gange og tilse 'Smutvejen' for at finde de optimale træer under hensyntagen til oversigtskort nr. 20220201 - KORT OVER ØNSKET OMRÅDE

 

bottom of page